Sắc đẹp tuyệt trần
Mệnh bạc trời thua
Hán cung tiễn biệt
Đất Hồ nghìn năm
Mả xanh lưu hận
Suối vàng cô đơn
Thương thay hồng nhan
Đời người hoài mất
Khóc than nước mắt
Xương không còn vết
Hận không còn lưu
Mây mờ trăng bạc
Hôi tanh khói nhang
Oi hỡi hồng nhan
Hồn cô có thiêng?
Hiếu,
Trời nam cùng sĩ
Sơn Tây tiên sinh
Cách xa dị quốc
Cộng bi đồng tình
Thành tâm lễ bái
Vọng hướng trong đình
Hồn cô có hiện?
Đem tôi theo với