Chim cưu ơi chớ ươc ao
Quả dâu càng chín ăn vào càng say
Làm thân con gái những ai
Khôn ngoan chớ phải lòng trai cho phiền
Trai vào tròng trai còn gỡ được
Gái vào tròng sao bước cho ra
Lá vàng rụng xuống lìa hoa
Lá non rụng xuống xót trăm đường