Lời phỉ báng dịch thơ Defamation của Rabindranath Tagore

Những giọt nước mắt trong mắt con, sao vậy?
Ác nghiệt thay lời quở trách vô căn

Viết bài để vấy mực lên mặt, lên tay
Ấy vì sao họ gọi con đồ dơ bẩn?

Ôi con yêu!
Liệu họ có dám bảo vầng trăng là dơ bẩn
Vì mặt nguyệt cũng có vết mực vương?

Điều nhỏ nhặt họ đổ vấy cho con
Có phải họ đặt ra lầm lỗi

Con để rách áo quần khi đùa nghịch
Phải vậy họ gọi con kẻ rách rưới lôi thôi?

Ôi con yêu, liệu họ có than ôi
Buối sáng mùa thu là rách rưới
khi mỉm cười qua những áng mây tan

Đừng để ý làm gì lời phỉ báng, con ngoan
Dù họ có kê hàng dài điều sai phạm

Ai cũng biết con thích ăn đồ ngọt
Có phải đó tại sao con bị gọi - kẻ tham lam  

Ôi con yêu!
Vậy liệu họ gọi cha mẹ là gì đây,
Những người vẫn yêu con (bất kể lời phỉ báng)?