Dưới đây là các bài dịch của Trần Huy Long. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngôn chí (Tào Thực): Bản dịch của Trần Huy Long

Mây lành chưa đến dịp,
Rồng như cá nơi hồ
Chim Loan thời bay lạc,
Như én, sẻ bay hoang.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Trần Huy Long

Thời xuân, ngày chẳng hay,
Khắp khắp chim muôn bay.
Đêm rồi mưa rỉ rả,
Hoa rụng, đã nào hay

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]