Cỏ Tiêu người hái sau rừng
Một ngày vắng bóng tưởng chừng ba thu