Dưới đây là các bài dịch của Tản Ðà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phú đắc thính biên hồng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tản Ðà

Đàn hồng rợn gió ngoài biên,
Nửa sa cát bể, nửa lên mây trời.
Chiêu Quân, Tô Vũ nghe chơi,
Dưới trưng, trong tuyết đôi nơi thế nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Tản Ðà

Châu Phu này lúc trăng soi,
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình.
Đoái thương thơ dại đầu xanh,
Tràng An chưa biết mang tình nhớ nhau.
Sương sa thơm ướt mái đầu,
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.
Bao giờ tựa bức màn không,
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]