Tôi đã yêu em: tình yêu chắc còn;
Bởi chưa hoàn toàn nguội tắt trong tim;
Thôi em chớ muộn phiền chi nữa
Tôi không làm vấn vương em thêm.

Tôi đã yêu trong lặng im, vô vọng,
Bị giày vò bởi nhút nhát, hờn ghen
Đã yêu em quá dịu dàng, chân thật
Cầu mong người cũng vậy lúc yêu em