Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Viện. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn Hữu Viện

Here long ago the immortal sage once left on a yellow crane to heaven
And the empty Yellow-Crane Terrace shall remain and exist forever
But the yellow crane flew away and will no return more
Though only the vast of white clouds are flying there without him forever.
Away to the horizon lie clear forests of trees with seeing easily every tree
And Parrot Island is a scent-laden breeze from a nest of the flowers and sweet grasses.
And I long for my faraway sweet home with my eyes daily bathed in tears...
At the twilight growing dark, within a mist of sorrowful home longings beyond the river waves and foam.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn Hữu Viện

Un sage s’en alla sur sa grue jaune pour l’éternité
Le Pavillon de la Grue Jaune n’exista qu’ici
La grue jaune n’est jamais revenue quand elle est partie une fois
Les nuages blancs s’envole dans le ciel depuis mille ans
En beau temps, sur ce fleuve on voit les arbres au borde de Han Yang
Les herbes parfumées forment des ensembles épaisses sur l’Ile des Perroquets.
Le crépuscule tombe ici... Cela me rappelle à me demander où donc est mon pays natal ?
Sur ce fleuve, à qui sa brume et ses vagues font triste ?

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn Hữu Viện

Hạc vàng người cưỡi bay đâu ?
Nay đây hoàng hạc nỗi sầu bóng lâu
Vút bay muôn thuở ngàn thâu
Hạc vàng mây trắng thoáng mầu vẫn bay
Hán Dương cây hiện sông gầy
Cỏ bờ Anh Vũ bãi lầy ngàn xanh
Chiều tàn quê cũ phong phanh
Khói sương nhân ảo sóng chành sầu dâng

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]