Hỏi thế gian tình là chi.
Mà sao đôi lứa hẹn thề không phai
Trời Nam đất Bắc cùng bay
Giờ đây nóng lạnh mấy ngày bên nhau
Vui hoan lạc, biệt ly đau
Cũng đều bởi chữ tình sầu nữ nhi
Mây cao lời vọng còn gì?
Ngàn non tuyết trắng biết đi chốn nào
Sông Phần xưa lạnh làm sao
Rừng hoang vấn vít lẫn vào khói sương
"Chiêu hồn" chưa kịp tang thương
"Quỷ sơn" mờ mịt mưa tuôn gió gào
Nhỏ nhen con Tạo làm sao
Yến oanh rồi cũng vùi sâu đất vàng
Từ xưa sầu hận ngút ngàn
Còn chờ mặc khách ôm đàn làm thơ
Hát như điên, uống như tù
Về đây ta lại thăm mồ nhạn xưa