Dưới đây là các bài dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang trung mục phố (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đất bằng như nổi sát chân mây,
Dòng biếc dài trôi nửa nặng đầy.
Tan tác lũ về, năn ngập bãi,
Lấp loang cát sáng, vũng trâu vầy.
Sáo xuân vẳng tiếng trong sương khói,
Trăng sáng thuyền con khoát mái bơi.
Vin đá kề chòi trông hút mắt,
Ca ngâm hứng thú cuộc vui chơi.

Ảnh đại diện

Sơn hạ ngư ky (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Thuyền về bến đỗ mỗi tà chiều,.
Ngoài lộng buồm tung, gió thổi vèo.
Gác mái gối thuyền lên lều lá,
Giang hồ trống hoác gió tư bề.
Vài hàng chiếu rách ngồi đun nấu,
Một sớm thu vang tiếng sáo về.
Say dậy thăm dân, cùng hỏi chuyện,
Nương dâu thay đổi biết bao nhiêu!

Ảnh đại diện

Cách ngạn thiền lâm (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Tấm lụa xanh quàng một giải sông,
Lèn do đá chạy vượt qua dòng.
Bãi ngoài cần trắng, chuông chùa lạnh,
Đạo viện mờ sương trúc đẫm cành.
Xe ngựa đường đời người là khách,
Nước mây sau trước giữa trời xanh.
Phồn hoa vui thú đều chân cảnh,
Hâm mộ Sào Ông được mấy anh?

Ảnh đại diện

Cô thôn mao xá (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Phía tây dòng nước chảy lâm râm,
Kè đá nhà ai đắp nẻo gần.
Cây lạnh màn sương, sâu lối rậm,
Bờ đê lều văng, chụm vài căn.
Dâu gai rủ bóng trên đầm nước,
Gà gáy thông làng, giậu chẳng ngăn.
Chẳng hỏi láng giếng nhà ai đó,
Ấy chốn hương thôn có rượu thuần.

Ảnh đại diện

Viễn sầm yên thụ (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đá dựng bờ  tây cách ruộng đồng,
Non xanh xa ngắm thấy mênh mông!
Pha màu đen xám tô núi biếc.
Trời xa lạnh lẽo sát Lam Giang.
Mặt đất tựa chừng treo gác biển,
Vẽ vầy trưóc phải vượt cao không.
Lên cao thoả chí ai cũng muốn,
Thưòng xuyên đắc ý, chỉ Sào Ông.

Ảnh đại diện

Cổ độ kỳ đình (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đầu sông núi vút tận mây xanh,
Cát phẳng doi tây nước cạn duyềnh.
Chèo khói sông thu vờn điếm cỏ,
Cờ tre đón nắng phất giang đình.
Ngoài bến gặp nhau, buồm mắc cửi,
Suy tư đất khách, bạc đầu sương.
Xa ngắm mấy phen tràn thi hứng,
Đàn ca nhớ lúc được vui chung.

Ảnh đại diện

Lĩnh quy xuất thuỷ (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đồn rằng đạo sĩ vẽ trên trời,
Sóng xô sông lật, sét vang tai.
Tầng không lưng đội lèn cao vút,
Chân xoà sát nước, chặn dòng xoay.
Nơi xa rồng cá vờn nhau hiểm,
Chốn gần tê tượng rượu còn say.
Hỏi người chỉ lối, làm dấu bảo:
Chủ nhân đợi khách ở trên chòi

Ảnh đại diện

Thạch tượng dục hà (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Lừng lững trên sông như ngọn non,
Nhấp nhô trấn giữ hải môn quan.
Vọt thẳng xông ngang ngăn sóng gió,
Thênh thang vũ trụ, đứng hiên ngang.
Cúi xuống ép tan loài thuỷ quái,
Đạp chân chống trụ chặn sóng cuồng.
Bàn A cảnh đẹp ai quản nhỉ?
Trần giới thành tiên một Ngọc Đường.

Ảnh đại diện

Lương Mã song phàm (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Bừng xa khói biếc, rạng sông xanh,
Buồm chuyển lô nhô, sóng rập rình.
Như giục thu sang, vang sấm nổ,
Gió lên, con sóng vọt bay tranh.
Lợi danh phó cả cho dòng nước,
Khói tuyết ai thúc sáo về nhanh?
Ví được cầm cương cùng dong ngựa,
Thuyền con chén rượu được nhàn thanh.

Ảnh đại diện

Khánh Bằng liệt chướng (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Núi tròn như vọt muốn bay lên,
Cùng với mây xanh sắc tiếp liền.
Xanh toả buông đều cây đầu bến,
Gió hoà sóng biếc núi lam nền.
Ngoài lớp sóng kình dòng xiết cuộn,
Bãi cò như chắn chếch cao trên.
Xa trông chớ hỏi chén chiều muộn,
Thắng cảnh trời ban thi hứng thêm!

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối