- Thật đau đớn, em ơi, thật lạ lùng
Khi thân trộn vào đất quyện vào cây
Thật đau đớn, em ơi, thật lạ lùng
Khi hình hài chia hai dưới lưỡi cưa

Vết thương trong tim chẳng thể lành
Sẽ tan thành những giọt lệ tinh khôi
Vết thương trong tim chẳng thể lành
Sẽ tan thành một dòng nhựa bỏng trôi

- Em còn sống em sẽ còn bên anh
Như hồn mình không thể xa lìa máu
Em còn sống em sẽ còn bên anh
Như yêu thương luôn đi cùng tử biệt

Anh sẽ mang theo mình tới muôn nơi
Anh sẽ mang theo mình tới muôn nơi
Anh sẽ mang theo mình tới muốn nơi
Đất mẹ quê mình và ngôi nhà ấm áp

Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Tất cả máu mình hãy chảy vào tim nhau

- Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Khi xa nhau dù chỉ một giây!

- Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Những xót xa chẳng có cách nào nguôi?
Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Lạnh giá này và những tối tăm kia?

- Sau biệt ly sẽ đến ngày hội ngộ
Miễn sao là, anh đừng lãng quên em
Sau biệt ly sẽ đến ngày hội ngộ
Em và anh - sẽ về lại cùng nhau

- Nếu mà anh biến mất chẳng ai hay
Như ánh sáng ban ngày soi ngắn ngủi?
Nếu mà anh biến mất chẳng ai hay
Sau giải ngân hà, tan vào mây khói?

- Thì em nguyện sẽ khẩn cầu cho anh
Để anh không quên đường về trần thế
Vậy em nguyện sẽ khẩn cầu cho anh
Để anh về bình an nguyên vẹn nhé