Dưới đây là các bài dịch của Lộc Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuần thị Chân Đăng châu (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lộc Nguyên

Trời chia đất mở cõi này chăng
Du ngoạn như nay tớ chửa từng
Đồi núi trập trùng che tộc rợ
Miền tây lẫm liệt rạng Chân Đăng
Sông thành hào luỹ đá như vách
Nhà tựa tò vò tháp tựa măng
Muốn tới Côn Luân, Huyền Phố hỏi
Gió nâng vạn dặm cánh chim bằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 4 (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lộc Nguyên

Yên Kinh muôn dặm đã qua thăm
Chuyến cũ xa rồi mấy chục năm
Bành Lãi, Hoàng Hà sóng cuộn cuộn
Thái Hàng, Đại Biệt tuyết căm căm
Đô Nghiêu, miếu Khổng từng thăm thú
Ấp Hán, thành Tần đã tụng ngâm
Lão hủ nay nhìn ông bạt thiệp
Cảnh xưa chuyện cũ lại đăm đăm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]