Dưới đây là các bài dịch của Lê Thị Thanh Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hài cú (Nakamura Teijo): Bản dịch của Lê Thị Thanh Tâm

Lá sen héo khô
loang lổ rách
nước hồ xuân


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Ảnh đại diện

Hài cú (Kadokawa Haruki): Bản dịch của Lê Thị Thanh Tâm

Ngồi thiền
Hoa đào nở tung
Trên vực thẳm


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]