Dưới đây là các bài dịch của Huỳnh thị ngọc trâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quý công tử dạ lan khúc (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh thị ngọc trâm

Bay hơi hoá sương khói
Rạng sáng tiếng quạ kêu
Hoa sen trôi trên hồ
Công tử đeo bạch ngọc.

Ảnh đại diện

Thất tịch (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh thị ngọc trâm

Cảnh xấu lúc phân li,
Đêm khuya sau rèm sầu.
Quạ bay thành đàn khỏi,
Trăng soi tơ Nữ đan,
Hoa rơi trên lầu phơi.
Trời cao, ánh trăng sáng,
Tựa gương vàng bể đôi.
Trăng liềm người vọng ngóng.
Nàng Tô ngụ Tiền Đường,
Nhớ nàng thu tròn năm.

Ảnh đại diện

Thu lai (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Gió lay ngô đồng quân sĩ sợ
Đèn mờ, vạc sành nhắc áo thu
Có xem sách tre mọt làm uế?
Nghĩ thêm đêm nay khó yên lòng
Mưa buốt, lấy hồn viếng nhà văn
Bảo gia thơ quỷ ngâm trên mồ thu
Máu thù nhập đất hoá ngọc anh.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]