Trước xóm sau thôn tựa khói lồng
Bóng chiều bên có lại bên không
Theo lời kèn mục trâu về hết
Cò trắng đôi đôi đáp xuống đồng