Dưới đây là các bài dịch của Duong Thanh Bach. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Duong Thanh Bach

Sương đậm, trăng tàn quạ náo vang
Hàng phong đèn hắt giấc sầu mang
Chùa Hàn San phía Cô Tô vẳng
Thuyền khách chuông khuya vọng tiếng tràn.

Ảnh đại diện

Nếu đời nỡ dối lừa em... (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Duong Thanh Bach

Nếu cuộc đời cho em lừa dối
Thôi em đừng giận dỗi sầu bi!
Ngày âm u nén lại lòng đi:
Ngày tươi sáng, dù gì, cũng tới!

Con tim ở tương lai chờ đợi
Buồn làm sao vời vợi hôm nay:
Là khoảnh khắc, phôi phai đi hết
Cho qua đi, thương mến đong về.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]