Có cô thiếu nữ chèo thuyền
Trên ao hái trộm hoa sen trở về
Ngây thơ chẳng biết giấu che
Bèo trôi mở một lối đi rõ ràng.