Dưới đây là các bài dịch của 1. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 923 trang (9229 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề Hồ Công động (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Quỷ thần gây dựng núi muôn trùng,
Nhà rỗng song cao giữa khoảng không.
Cõi tục công danh đều huyễn ảo,
Bầu tiên ngày tháng thoả thung dung.
Hoa Dương rồng hoá châu rơi rớt,
Bích Lạc dòng xuôi ngọc lạnh lùng.
Cưỡi gió ta mong lên đỉnh núi,
Nhìn mây cao vút nước mênh mông.


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Ảnh đại diện

Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 2 - Vị đồng canh hựu cựu đồng huyện, cánh gia nhất luật (Nguyễn Bá Lân): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Mỗi nhà riêng một nếp văn chương,
Sớm muộn khoa danh vẫn thẳng đường.
Người ứng khí tìm người ứng khí,
Tóc pha sương đỡ tóc pha sương.
Đã từng sát cánh tây non Sóc,
Lại trải chống chèo bắc vụng Ngang.
Cùng tuổi hai ta cùng tốt số,
Hẳn nhờ quê mẹ rủ lòng thương.

Ảnh đại diện

Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 1 - Triều lệ (Nguyễn Bá Lân): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Y bát truyền nối được về trí sĩ,
Già được trọn vẹn, trẻ từng đỗ đạt.
Công danh đặt giữa đường ban, khiến,
Đạo nghĩa nằm trong lẽ được, thua.
Sông Đức rửa lòng cho sạch bụi,
Núi Tiên tìm thú lánh phồn hoa.
Có khi cao hứng trèo lên đỉnh,
Ngoảnh cổ cười vang trước thẳm xa.

Ảnh đại diện

Hồi hưu lưu giản thi (Nguyễn Đức Vĩ): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Giảng tập thi thư trộm dấu nhà,
Học nông tài mọn lạm cao khoa.
Báo đền ơn nước nghèo phương lược,
Buông thả thói lười phụ tuổi hoa.
Bụi bặm vụng về hoen sổ sách,
Mưa nhuần tắm gội thấm ơn xa.
Trở về quê cũ bao ao ước,
Thong thả ngày xuân dặng dặng ca.

Ảnh đại diện

Bá Nha tuyệt huyền đồ (Trịnh Tư Tiếu): Bản dịch của Trương Việt Linh

Không người thưởng thức tiếng đàn đâu
Ngước mặt trông chừng dãy núi sâu
Não nuột bàn tay buông lỏng thỏng
Nắng tà xao xác tựa lòng ai

Ảnh đại diện

Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Khắc Phục

Thân như ánh chớp, có rồi khong
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Ngắm cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy: ngọn cỏ giọt sương nồng


Nguồn: Nguyễn Khắc Phục, Thăng Long ký - quyển 1: Kinh đô rồng, NXB Thanh niên, 2004
Ảnh đại diện

Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Khắc Phục

Nắng tươi gió thuận cánh buồm giương
Thần tiên về cố hương
Vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương
Về trời xa đường đường
Tình thắm thiết
Chén lên đường
Vin xe sứ vấn vương
Xin đem thâm ý vì Nam Cương
Tâu vua tôi tỏ tường


Nguồn: Nguyễn Khắc Phục, Thăng Long ký - quyển 1: Kinh đô rồng, NXB Thanh niên, 2004
Ảnh đại diện

Bát nguyệt thất nhật sơ nhập Cám quá Hoàng Khủng than (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu hai thứ tóc bước lênh đênh
Một tấm thân côi vượt thác ghềnh
Núi nhớ Hỉ Hoan đày viễn mộng
Đất tên Hoàng Khủng khóc cô thần
Gió lên tiễn khách buồm căng rộng
Mưa lớn thuyền con mặt nước dâng
Thử góp sức quan làm thuỷ thủ
Bến bờ trôi giạt biết đâu chăng?

Ảnh đại diện

Trúc diệp tửu (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Người Sở múc sông Hán
Nấu rượu thành Cổ Nghi
Nước sông Hán trong vắt
Gió xuân gây men say
Người xưa giờ chẳng thấy
Mồ mã san phẳng lì
Chỉ còn rượu lá trúc
Lưu mối tình thiên thu

Ảnh đại diện

Túc Châu thứ vận Lưu Kinh (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đàn sắt nhặt thưa muốn cáo quan
Áo xuân đình Vũ thuở nao nhàn?
Đa tình tóc trắng ba ngàn trượng
Vô dụng da xanh bốn chục làn!
Sớm biết văn chương tuồng khéo vặt
Mới hay phú quý hoạ khôn bàn
Vì anh đổ lệ hay chăng nhỉ
Cánh hạc đình hoa tự cổ sang

Trang trong tổng số 923 trang (9229 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối