Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Đình Tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tức mục (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Muôn mối lo vào một cuộc say
Tỉnh ra chợt thấy gió xuân lay
Cây trồng vườn nhỏ ba phần biếc
Mây nổi dòng nông quả nửa bay
Nhiều bệnh lui theo Mạnh Hạo trước
Nhất thời chẳng nhận Lương Công vầy
Bù xù tóc bạc làm chi được
Chỉ biết loanh quanh chống gậy gầy

Ảnh đại diện

Hí tặng song khế Lê Xá tú tài (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Hai người cùng bệnh cả hai
Bác thì tai điếc còn tôi mắt mờ
Bút đàm tai bác nhàn chưa
Bác rót rượu đỡ mắt mờ cho tôi
Miễn sao giữ được tính trời
Thế tình mặc kệ cứ cười cho xong
Hợp hai ông bằng một ông
Trời cho đâu cũng đã công bằng gì?

Ảnh đại diện

Thất tịch ô (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Quạ kia đậu nóc nhà ai
Vì sao trọc lốc sọ mày trơ ra
Đội cầu qua sông Ngân Hà
Hàng năm vất vả nên ra thế này
Xứ nào chẳng có chim vay
Riêng loài bay thiệt thế này, bất công!
Người ta sum họp vợ chồng
Mà trời bắt quạ trơ lông trụi đầu?

Ảnh đại diện

Xuân nhật hữu cảm kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mười sáu năm yên chỗ ruộng vườn
Chuyện qua nghĩ lại lại thêm buồn
Viển vông học cũ thành vô dụng
Già lão bệnh nhiều chết tốt hơn
Mưa gió mịt mù trời nhắm mắt
Người hiền vắng vẻ cảnh hoang tàn
Xuất thân khoa mục miễn đeo thẻ
Có gặp ông cha cũng đỡ phiền

Ảnh đại diện

Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Đã bốn mươi năm xa lớp xưa
Gặp nhau nay đã tóc bạc phơ
Dòng trôi đã tách xa nguồn cội
Đọc sách hơn chi kẻ đánh cờ
Mừng bác mẹ già còn mạnh khoẻ
Ngán tôi mắt loá tựa đêm mờ
Cùng nhau đánh chén cười nghiêng ngả
Trước cửa chồng nhau ngủ chỏng chơ

Ảnh đại diện

Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tôi ốm mà nay bác thoái về
Nhớ người tôi cũng thấy buồn ghê
Tránh đời thì tránh đi đâu được
Mình muốn không xa họ cũng lìa
Già cả hãy quên việc thế sự
Gàn thay còn đọc sách người xưa
Chỉ may ở cạnh dòng sông rộng
Có rượu ra câu cá cũng vừa

Ảnh đại diện

Ký Duy Tiên án sát sứ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Xa nhau thấm thoát bốn năm niên
Nghe nói bác ngồi đỉnh Đội sơn
Ngâm lớn giữa mây sao sớm động
Chuông thưa khuya gỗ đá nằm yên
Sau thời tam đại đều ma quỷ
Giữa đất chín châu đây cõi tiên
Đông dậu có người đang nhắc chén
Say là mọi việc mịt mù thêm

Ảnh đại diện

Lão sơn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Núi An Lão vùng quê ta
Xanh xanh tươi tốt rườm rà biết bao
Từng qua muôn vạn núi cao
Lạ thay chưa một lần nào đến đây?
Láng giềng ta với núi này
Sáng xanh tối rợp tận ngay cửa vào
Đồng bằng đột ngột núi cao
Xa trông như một người nào đứng riêng
Núi gần chốc lát là lên
Ta về ngọn núi ngóng nhìn từ xa
Gần nhau hớn hở mặn mà
Ý ta ý núi như ta với mình
Xuân rồi ông Nguyễn Bàng Linh
Thăm ta lại rủ đồng hành lên chơi
Lâu nay đau ốm ta lười
Tự nhiên nay lại thích chơi núi này
Nghe đồn khe núi cỏ dầy
Gậy tre bèn chống lên đây xem liền
An Lão là “già thì yên”
Phải chăng vì thế mà nên tương phùng?

Ảnh đại diện

Hạ nhật hàn vũ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Gió tây chiều xuống bóng chưa tan
U ám mây che khắp núi ngàn
Sáng trước trời nồng cơn nắng gắt
Chiều nay gió lạnh đã tràn sang
Giải nồng quạt mới đang vênh mặt
Ủ ấm chăn xưa lại bẽ bàng
Sở thích lòng người Cơ khác Tất
Cân trời thật khó xử cho ngang

Ảnh đại diện

Canh Dần thanh minh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Sau mấy ngày mưa ló măt trời,
Nào hay đã đến thanh minh rồi.
Mây đen lảng vảng chưa tan hết,
Cây cối xanh xanh đã nảy chồi.
Qua đất Y Xuyên người đứng tế,
Về miền Đông Lạc tiếng chuông hồi.
Bấy lâu cửa bắc ngồi buồn bã,
Uống rượu làm thơ dạ chẳng nguôi.

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối