Ðêm xuân gió nhẹ lạnh căm căm,
Ðom đóm theo hoa lướt buổi rằm.
Nỗi niềm buồn tủi nào ai thấy,
Áo biếc cô đơn dưới bóng trăng.