o* thế không có phần phân tích ah`
thế thì chán phèo


Mong chủ web nên có thêm phần này hoặc nếu có ruj` thì chỉ dùm em cái