Đêm khua trăng rọi đầu giường
lơ phơ mặt đất một làn khói sương
ngẩn người mắt nhìn trăng sáng
cúi mặt nằm ngủ mơ về quê hương!