Bản dịch rất tuyệt, nhưng mình thấy câu cuối sửa lại là: "Chúc em hạnh phúc bên người như anh". Như vậy sẽ đảm bảo đủ lượng từ trong thể thơ 8 chữ.