Bà Hồ Xuân Hương có bảo thế đâu, tự người đọc nghĩ thế đấy chứ :)), lại đổi cho người làm thơ.