Bạn dịch khá hay và sát nghĩa, câu cuối mình nghĩ nên dịch là "Câu tình ca cũ hát chi vang trời"
Thân ái. :)