Hình ảnh chú bé Lượm được nhắc lại với hàm ý là cho dù chú đã hy sinh nhưng hình ảnh hồn nhiên của chú vẫn còn mãi trong lòng mọi người, đối với quê hương, đất nước.