Trăng nhô trên biển khơi
Cùng lúc ở ven trời
Tình oán xa vời mãi
Đêm thâu tưởng nhớ hoài
Tắt đèn thương ánh giải
Khoác áo thấy sương rơi
Không thể đầy tay tặng
Đành mơ gặp gỡ người