sao đọc bài này cháu thấy buồn quá! cháu thấy thương nhân dân VN mình ngày xưa quá!