Tai sao the?
Tai sao ban co the phan boi lai gia dinh minh chu? một gia đình yêu thương chăm sóc ban mỗi ngày?
Một gia đình bạn từng yêu thương?
 Có thể mình không hiểu nhưng tại vì sao lại làm thế chứ? Với khía cạnh ng yêu đã đau khổ lắm rồi tại sao còn phản bội cả gia đình chứ thật đáng buồn.
Tại sao chẳng ai nghĩ cho một ng  mà mình đã yêu chứ ng đó cũng đáng thương lắm mà.
Thật buồn !