Trang trong tổng số 20 trang (191 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phược kê hành (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Thằng ở buộc gà rao chợ bán,
Buộc chặc gà giãy quang quác la.
Người ghét gà xơi bọ kiến lán,
Hay đâu gà bán bị nồi da.
Người so khác gì gà với bọ,
Ta quát thằng ở cởi lấy nó.
Gà bọ bao giờ rõ được thua,
Sông lạnh gác non tựa mắt ngó.

Ảnh đại diện

Phòng binh tào Hồ mã (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Ngựa Hồ tiếng khắp phương,
Bén nhọn cứng gầy xương.
Lá trúc đôi tai đẹp,
Bốn chân nhẹ gió vương.
Hướng ra vùng trống rộng,
Sống chết cũng xem thường.
Vùn vụt nhanh như thế,
Dọc ngang vạn dặm đường.

Ảnh đại diện

Phát Lãng Trung (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Rắn độc khoẻ hùm phục trước sau,
Cả ngày men suối, xóm làng đâu?
Gió sông ào ạt mây liền đất,
Trời giục mưa tuông cây thẫm màu.
Gái bệnh vợ lo giục lại mau,
Hoa thu đá đẹp thiết gì đâu?
Xa nhà ba tháng, một thư lĩnh,
Đất khách ngày nao hết khổ sầu!

Ảnh đại diện

Phát Đàm Châu (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Trường Sa, đêm ngất ngưởng,
Sáng dạo xuân sông Tương.
Hoa bến bay đưa khách,
Yến bườm còn vấn vương.
Không tài như Giả Phó,
Ông Thự chữ phi thường.
Sau trước đều tên tuổi,
Nghĩ mình lại xót thương.

Ảnh đại diện

Pháp Kính tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Thân khó, tìm quê người,
Gồng mình, khổ vẫn khổ.
Đường rừng rậm hốt hồn,
Sầu phá cảnh chùa cổ.
Tha thướt đám rêu xanh,
Lạnh mo rơi lổ chổ.
Suối non lượn uốn quanh,
Lất phất thông mưa đổ.
Ác sớm vừa thò ra,
Mây mai thưa thớt lộ.
Màn son nửa sáng loà,
Rực rỡ vài khung sổ.
Gậy chống quên đường xưa,
Nấm đi hái quá ngọ.
Mịt mùng chim Tử kêu,
Bó tay đường lối nhỏ !

Ảnh đại diện

Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Quần là nào chết đói,
Mũ khổng luỵ phiền thân.
Cụ lắng nghe cho nhé,
Kẻ hèn xin kể dần.
Phủ tôi thời tuổi trẻ,
Sĩ tử sớm chen chân.
Sách đọc cả muôn quyển,
Bút sa như có thần.
Phú Dương Hùng sánh kịp,
Thơ Tử Kiến ngang vần.
Bác Lý mong quen mặt,
Vương Hàn ước được gần.
Tự cho nên xuất xử,
Rường cột, quyết ra thân.
Giúp chúa hơn Nghiêu Thuấn,
Làm cho phong tục thuần.
Mộng này đành vỡ nát,
Hát dạo, chẳng trầm luân.
Mười mấy năm lừa cỡi,
Chốn hoa lệ kiếm ăn.
Sáng, nhà giàu gõ cửa,
Chiều, ngựa béo theo chân.
Rượu cặn cùng nem lạnh,
Đâu, đều khổ vạn phần.
Bỗng vua có lệnh triệu,
Chợt muốn nhập phong vân.
Trời mịt mù sa cánh,
Loay hoay, chẳng vẫy vần.
Quí ông người có hậu,
Hiểu cụ tấm lòng chân.
Mỗi lúc trăm quan gặp,
Thơ hay ngâm mấy vần.
Trộm vui như Cống Vũ,
Chẳng chịu cảnh Nguyên bần.
Đâu ngỡ lòng ray rức,
Chỉ là rộn bước chân.
Muốn về đông tới biển,
Tây lập tức rời Tần.
Luyến tiếc Chung Nam mãi,
Trong nhìn bến Vị Tân.
Bữa cơm mong báo đáp,
Huống xót bậc cao thần.
Âu trắng mờ xa thẳm,
Dặm muôn ai dưỡng thuần.

Ảnh đại diện

Phục sầu kỳ 12 (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Bệnh giảm thơ hay vụn,
Ngâm hoài, ý vậy thôi.
Trên sông ấn tín lận,
Chớ bảo lão già rồi.

Ảnh đại diện

Phục sầu kỳ 11 (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Riêng hận Đào Bành Trạch,
Ngắm hoa cúc rỗng tiền.
Như nay mùng chín đến,
Rượu chịu lại mua liền.

Ảnh đại diện

Phục sầu kỳ 10 (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Mây lửa vẫn không đổi,
Trên sông thu đã sang.
Non Vu cây sắc gấm,
Nam quốc vẻ anh vàng.

Ảnh đại diện

Phục sầu kỳ 09 (Đỗ Phủ): Bản dịch của mailang

Giang Hoài lo chuyển thóc,
Ngự Uyển chẳng cần binh.
Tự cổ quân tinh nhuệ,
Chẳng cần nhiều ở kinh.

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: