hic hic cảm động thật... Lượm hy sinh thương tâm quá chưa kịp nhìn thành quả nhỏ bé của Lượm với đất nước... :(( ..... thật khâm phục bao nhiêu những chiến sĩ nhỏ tuổi dũng cảm nhưng sao quá thất vọng với các teen 9x 10x bây giờ ko còn biết đến tưởng nhớ công ơn vỉ đại của họ nữa rồi.... :((