Cho hỏi đây có phải là bài do bạn viết và cảm nhận ra không hay là bạn sao chép bài này từ một nguồn khác ạ?
mình cần câu trả lời nhanh


thật thà