Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Hương Tích tự (Nguyễn Nghiễm): cần xem xét lại chuà Hương ở Hà Tây hay Hà Tĩnh

Theo tôi, bài "Đăng Hương Tích tự" là bài thơ Nguyễn Nghiễm viết về chùa Hương-Hà Tây. Nguyên nhân: những nơi Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm đặt chân đến và đề thơ như Vĩnh Lộc, Thanh Hoá; Hoa Lư-Ninh Bình; Hương Tích "Nam thiên đệ nhất động" ở Hà Tây....đều có những nhân vật cấp cao của triều đình tháp tùng, trong đó có Nguyễn Nghiễm. Cùng lúc với chúa Trịnh Sâm đề thơ, thì các cận thần của chúa- những bậc kì tài về học thuật và văn thơ cũng thỉnh thoảng lại đề thơ hoạ theo!
Bởi vậy, thiển ý của tôi là bài thơ trên viết về chùa Hương Hà Tây (Nhân vật Trang tiên-công chúa Diệu Thiện, con gái út của Sở Trang Vương tu tập ở chùa Hương thì truyền thuyết ở 2 chùa hương là Hà Tây và Hà Tĩnh đều giống nhau. Xin xem: http://www.cinet.gov.vn/u.../ditich/chuaHuongtich.htm

Ảnh đại diện

Đăng Hương Tích tự (Nguyễn Nghiễm): Nguyễn Nghiễm còn có một bài thơ "Du Hồ Công động" được Bùi Huy Bích tuyển chọn

Bài còn lại của Nguyễn Nghiễm trong Hoàng Việt thi tuyển là 遊  壺  公  洞 "Du Hồ Công động" (永  鹿  縣  春  臺  山 Vĩnh Lộc huyện, Xuân Đài sơn), làm theo thể thất ngôn bát cú. Bác nào biết nguyên tác và bản dịch của bài này thì xin đăng lên cho anh em chiêm ngưỡng ạ!

Ảnh đại diện

Đăng Hương Tích tự (Nguyễn Nghiễm): Nguyễn Nghiễm còn có một bài thơ nữa được Bùi Huy Bích tuyển chọn

Thơ văn Nguyễn Nghiễm hiện giờ vẫn là vấn đề khá nan giải cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu. Một phần vì do thất lạc bởi chiến tranh, bởi thiên tai, một phần vì Đại thi hào Nguyễn Du con ông quá nổi tiếng, khiến giới nghiên cứu chỉ tập trung vào Tố Như!
Nhưng, theo tôi được biết thì thơ Nguyễn Nghiễm tản mác ở các nơi cũng tương đối (ví như: ở miếu Quan công-Hội An, có 2 bài thơ Nguyễn Nghiễm là "Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu" và "Quan phu tử miếu tán"). Ở Hoàng Việt thi tuyển, Bùi Huy Bích còn tuyển chọn 1 bài thơ Nguyễn Nghiễm nữa (tôi chưa tìm hiểu được), kính mong các bác nào biết thì đăng bài này cho anh em thưởng ngoạn!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: