Thật bất ngờ hôm nay vào trang thơ ...bài thơ của anh làm tôi xúc động bởi người cha đó là người cha của nhân vật trữ tình hay "người cha" thật ngoài đời. Tôi cũng có một người cha, một người vừa là cha vừa là thầy giáo của mình.sang năm ông 80 tuổi. Tôi cứ trăn trở mãi để tìm nguồn cảm hứng khi viết về cha. Bài thơ của anh hay và xúc động bởi cài thần tình trong câu chữ. Anh không khoa trương mà nói hộ được tấm lòng của những người con biết hiếu kính và nghe lời nếu những lời anh viết đến được với "Cha" hẳn người hạnh phúc lắm!Cảm ơn anh đã cho tôi một lời cảm tạ ân tình.Tình cha không mới song đây là đề tài thật khó nói.Từ lời thơ của anh tôi cứ nhớ mãi những ngày tháng gian nan của chúng tôi cha tôi mượn lời của nhà thơ nói với chúng tôi răng: Gian khổ nhều nên biết yêu thương lắm, quen vượt trùng dương lái vững tay.." hôm nay đọc bài thơ này lại một lần nữa ý thơ tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Cảm ơn nhiều... những câu thơ hay.