Em đến rồi để lại nỗi nhớ theo dài tháng năm. Có nỗi nhớ lại mất "bình yên",vậy mà ai cũng muốn...