Chào các bạn, bài này tác giả Bằng Việt đã dịch rất hay. Tôi đã vào trang thơ của Olga tại đây http://www.litera.ru/stixiya/authors/berggolc.html cũng không thể tìm ra bài thơ này. Tôi biết hiện nay dịch giả Bằng Việt còn sống, theo tôi các bạn nên liên lạc với ông để tìm bản gốc. Biết đâu không phải thơ Olga thì sao? Vì một bài thơ hay như thế này mà không có trên trang web của bà thì cũng rất lạ.
Mặt khác phong cách dịch của BV là dịch phóng tác dù rất hay nhưng tôi thì chỉ muốn đọc thơ của Olga đúng như là của bà
Nếu bạn nào có nguyên gốc thì làm ơn cho biết nhé!