Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khấp Dương tú tài mộ (Phan Chu Trinh): Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Non xanh nước biếc nấm mồ côi,
Mưa gió thương ai một góc trời.
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt,
Ngoảnh về nước cũ vẫn chơi vơi.

Ảnh đại diện

Phan Thiết ngoạ bệnh (Phan Chu Trinh): Một số thông tin

Tháng 3, tháng 4 năm 1905, ba người bạn Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp cùng vào Nam vận động sĩ phu, lúc bấy giờ Trần Quý Cáp có quen Nguyễn Quý Anh là con của danh sĩ Nguyễn Thông. Nguyễn Thông trước làm đốc học Vĩnh Long , khi Pháp lấy 6 tỉnh Nam Kỳ thì phản đối bằng cách dời gia quyến ra ở Phan Thiết. Chắc tác gia nằm bệnh ở Phan Thiết

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: