Hình như bài thơ này thiếu vài câu cuối thì phải:
Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi..

Nhắn gửi người em gái tôi thương!!!