Bài thơ này nói đến cây Dương, tên khoa học là Populus, chưa rõ loài Dương nào, vì nhiều loài trong chi Populus đều được gọi là Dương (楊). Cây Liễu cùng họ với cây Dương, nhưng khác chi, nó thuộc chi Salix. Cũng không nên dịch là dương liễu, vì như thế khiến người Việt hiểu nhầm cây Dương liễu ở Việt Nam, tức là cây Phi-lao, mà người Trung Quốc gọi là Mộc ma hoàng. Cũng cần nhớ thêm là cành Dương không rũ như Liễu, nên không là đà. Bởi vậy, tôi thử dịch:

Cửa Đông, Dương đã phất cành
Chen chúc vòm lá tươi xanh, mượt mà
Hẹn nhau vào lúc canh ba
Khai Minh sao sáng như hoa điểm tình.

Đỗ Xuân cẩm


Sửa cách trình bày bài thơ