đây là lần đầu tôi đọc thơ Vy Thuỳ Linh, Tho chị rất lạ nhưng có cái gì đó khác tâm lí ngừi phụ nữ Việt Nam. có thể đó là một phụ nữ hiệ đại nhưng tôi không thấy thích, có thể nói là trong thơ có một chút gì đó gọi là "nhầy nhụa"


nhận xét