trong bài thơ có một câu mà em thấy không đúng lắm đó là câu: "đào danh hà sở mộ? câu này các bản dịch xem ra dịch khá xa và bản chữ hán cũng sai chữ "hà". Hà trong bài thơ là 何 chứ không phải chữ hà 河 nó đi với chữ sở 所. Như vậy hà sở được dịch là: nơi nào, nơi đâu. Thế nên câu: "đào danh hà sở mộ? có nghĩa là khi đã chối bỏ cái danh thì còn quyến luyên vào nơi nào, cái nào nữa". đây là câu thơ mang đậm nét triết lý và nói lên một thực tế trong kiếp người bởi lẽ con người luôn coi trong danh vọng và cái danh là cái khó tử bỏ nhất. một khi người ta từ bỏ cái danh tiếng, danh vọng thì những thứ khác không còn là gì nữa