Thuở trẻ tường chi lẽ sắc không
Xuân về thổn thức vạn hoa lòng
Đông Hoàng diện mạo nay đà lộ
Nệm cỏ thiền xem đoá truỵ hồng.