Gió hiu hiu lạnh trên sông Dịch
Tráng sĩ một đi không trở về