Với trái tim chật chội những nghi ngờ
Với mảnh vườn hè xưa cằn cỗi chẳng mưa
...Anh đợi đấy ...đợi những điều...thảm thiết !!!