Em biết thơ của anh từ một lần đọc được bài "Khi ta mỉm cười và nói..." trên blog của một cô bé.
Say mê nó đến giờ.
Viết thật nhiều nữa nha anh ^^