Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngẫu thành (Lý Thanh Chiếu): Lý huơng lan

"Tâm tình sao khỏi nỗi bâng khuâng" sao nghe hay quá .

Ảnh đại diện

Hạ nhật tuyệt cú (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lý Huơng Lan

Sống làm người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nay nhớ Hạng Vũ vương
Khẳng khái chẳng qua sông.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Hoàng Hạc Lâu

Có bạn đã nói: nếu hỏi mười nhà thơ đường lớn nhất chưa chắc đã có thôi hiệu nhưng nếu nói mười bài thơ đường hay nhất thì không thể không có Hoàng Hạc Lâu .

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: