Xa tiền chính là cây Mã Đề (còn gọi là Bông Mã Đề, theo cách gọi dân gian). Lá dùng nấu canh ăn; hạt (còn gọi là Xa Tiền Tử) dùng sắc uống để trị bệnh bí tiểu tiện hoặc tiểu tiện ra máu, rất hiệu nghiệm.