Tôi vừa dự lễ tang của 1 người thân . Lời cám ơn kết thúc bằng bài Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ . Bài thơ hay quá . Xin cám ơn Điệp Luyến Hoa rất nhiều . Trong cuộc sống hiện đại ngày nay , thơ cổ vẫn còn giá trị như xưa . Thật là bất hủ !


Tuyệt vời !