Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (70 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Phan Chu Trinh - 潘周楨

74.00
1872-1926, Việt Nam » Cận đại
65 bài thơ, 17268 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 17:03

Phùng Quán

74.14
1932-1995, Việt Nam » Hiện đại
54 bài thơ, 18219 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/03/2007 03:34

Phương Xích Lô - Nguyễn Văn Phương

43.25
1951-2002, Việt Nam » Hiện đại
11 bài thơ, 7621 lượt xem, 3 người thích
Do Nguyệt Thu gửi ngày 18/05/2009 03:32

Tản Đà - 傘沱 (Nguyễn Khắc Hiếu)

264.46
1889-1939, Việt Nam » Cận đại
335 bài thơ, 108 bài dịch, 114939 lượt xem, 36 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/03/2005 18:36

Thanh Nguyên - Lê Thị Thanh Nguyên

1959-?, Việt Nam » Hiện đại
47 bài thơ, 7978 lượt xem, 2 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 03/04/2007 06:57

Thanh Tâm Tuyền - Dzư Văn Tâm

134.31
1936-2006, Việt Nam » Hiện đại
70 bài thơ, 4 bài dịch, 28637 lượt xem, 11 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 04/05/2007 10:30

Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ (Lê Ta)

194.63
1907-1989, Việt Nam » Hiện đại
50 bài thơ, 2 bài dịch, 48311 lượt xem, 23 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/12/2005 03:35

Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

104.60
1938-2019, Việt Nam » Hiện đại
86 bài thơ, 24780 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/08/2005 16:49

Trần Dần - Trần Văn Dần

243.88
1926-1997, Việt Nam » Hiện đại
66 bài thơ, 17 bài dịch, 57137 lượt xem, 24 người thích
Do cỏ hoang gửi ngày 05/05/2007 13:18

Trần Mạnh Hảo

64.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
149 bài thơ, 24375 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 17:09

Trang trong tổng số 7 trang (70 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: peihoh