Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (84 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Tuệ Tĩnh thiền sư - 慧靜禪師 (Nguyễn Bá Tĩnh, 阮伯靜)

1330-?, Việt Nam » Trần
10 bài thơ, 6111 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2008 11:10

Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士 (Trần Tung, 陳嵩)

154.87
1230-1291, Việt Nam » Trần
50 bài thơ, 32543 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 16:29

Vũ Thế Trung - 武世忠

?-?, Việt Nam » Trần
4 bài thơ, 1893 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/07/2008 22:30

Vương Vụ Thành - 王務成

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1528 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/07/2008 22:24

Trang trong tổng số 9 trang (84 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: